ลงทะเบียนรับวัคซีน


ขอปิดระบบจองเข้ารับวัคซีน เนื่องจากมีผู้จองวัคซีนครบตามจำนวน