ลงทะเบียน กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยอายุ 12-18 ปี ที่มีประวัติการรักษาที่วชิรพยาบาล


ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนครบตามจำนวนแล้ว จึงขอปิดระบบลงทะเบียน